Αντιρίδα


Το παλαιότερο σύστημα σκίασης.

Αποτελείται από έναν άξονα επάνω στον οποίο τυλίγεται το ύφασμα και από κάθετες "αντιρίδες" (σιδερένιες ή αλουμινίου), οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγοί για το άνοιγμα και το κλείσιμο της τέντας.