Βραχίονας


Το σύστημα αποτελείται από τον άξονα επάνω στον οποίο τυλίγεται το ύφασμα και από τους βραχίονες οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν την τέντα.